Einzelausstellung, Bildungszentrum Herzberg, Asp, 28. Februar bis 13. Dezember 20. Verlängert!

ÖV Passhöhe  dann zu Fuss 20 Minuten. Auto Parkplatz.